Новые поступления

su lian zhu yao shu zhong ming lu ........ su lian zhu yao shu zhong ming lu
Эта книга — репринт оригинального издания 1956 года, созданный на основе электронной копии высокого разрешения, которую очистили и обработали вручную, сохранив структуру и орфографию оригинального издания. Редкие, забытые и малоизвестные книги, изданные с петровских времен до наших дней, вновь доступны в виде печатных книг.su lian zhu yao shu zhong ming lu 苏联主要树种名录
689 RUR
si chuan zhu yao shu zhong ming lu ........ su lian zhu yao shu zhong ming lu
Эта книга — репринт оригинального издания (издательство "林业部林业科学研究所森林植物研究室", 1956 год), созданный на основе электронной копии высокого разрешения, которую очистили и обработали вручную, сохранив структуру и орфографию оригинального издания. Редкие, забытые и малоизвестные книги, изданные с петровских времен до наших дней, вновь доступны в виде печатных книг.si chuan zhu yao shu zhong ming lu 四川主要树种名录
756 RUR
Geng Yi Li zhong guo zhu yao he ben zhi wu shu zhong jian suo biao su lian zhu yao shu zhong ming lu
Эта книга — репринт оригинального издания (издательство "ke xue chu ban she", 1957 год), созданный на основе электронной копии высокого разрешения, которую очистили и обработали вручную, сохранив структуру и орфографию оригинального издания. Редкие, забытые и малоизвестные книги, изданные с петровских времен до наших дней, вновь доступны в виде печатных книг.zhong guo zhu yao he ben zhi wu shu zhong jian suo biao.
838 RUR
Chen Zhi Bian zhu yao jin ji shu mu.qi er.te yong shu zhong .............. su lian zhu yao shu zhong ming lu
Эта книга — репринт оригинального издания (издательство "商务印书馆出版", 1952 год), созданный на основе электронной копии высокого разрешения, которую очистили и обработали вручную, сохранив структуру и орфографию оригинального издания. Редкие, забытые и малоизвестные книги, изданные с петровских времен до наших дней, вновь доступны в виде печатных книг.zhu yao jin ji shu mu.qi er.te yong shu zhong 主要经济树木.其二.特用树种
745 RUR
Chui Jing Chang Ming dong bei nan bu zhu yao shu cai zai pei fa su lian zhu yao shu zhong ming lu
Эта книга — репринт оригинального издания (издательство "dong bei nong ye chu ban she", 1954 год), созданный на основе электронной копии высокого разрешения, которую очистили и обработали вручную, сохранив структуру и орфографию оригинального издания. Редкие, забытые и малоизвестные книги, изданные с петровских времен до наших дней, вновь доступны в виде печатных книг.dong bei nan bu zhu yao shu cai zai pei fa.
823 RUR
guang xi de zhu yao shu mu zheng li su lian zhu yao shu zhong ming lu
Эта книга — репринт оригинального издания (издательство "guang xi sheng lin ye ting", 1956 год), созданный на основе электронной копии высокого разрешения, которую очистили и обработали вручную, сохранив структуру и орфографию оригинального издания. Редкие, забытые и малоизвестные книги, изданные с петровских времен до наших дней, вновь доступны в виде печатных книг.guang xi de zhu yao shu mu zheng li.
907 RUR
guang dong zhu yao jing ji shu mu su lian zhu yao shu zhong ming lu
Эта книга — репринт оригинального издания (издательство "guang dong sheng lin ye ting", 1958 год), созданный на основе электронной копии высокого разрешения, которую очистили и обработали вручную, сохранив структуру и орфографию оригинального издания. Редкие, забытые и малоизвестные книги, изданные с петровских времен до наших дней, вновь доступны в виде печатных книг.guang dong zhu yao jing ji shu mu.
825 RUR
zhong guo zhu yao zhi wu tu shuo dou ke su lian zhu yao shu zhong ming lu
Эта книга — репринт оригинального издания (издательство "ke xue chu ban she", 1955 год), созданный на основе электронной копии высокого разрешения, которую очистили и обработали вручную, сохранив структуру и орфографию оригинального издания. Редкие, забытые и малоизвестные книги, изданные с петровских времен до наших дней, вновь доступны в виде печатных книг.zhong guo zhu yao zhi wu tu shuo dou ke.
1222 RUR
Xiao Zhen Han he bei sheng guo shu zhu yao hai chong ji qi fang zhi fa su lian zhu yao shu zhong ming lu
Эта книга — репринт оригинального издания (издательство "cai zheng jing ji chu ban she", 1957 год), созданный на основе электронной копии высокого разрешения, которую очистили и обработали вручную, сохранив структуру и орфографию оригинального издания. Редкие, забытые и малоизвестные книги, изданные с петровских времен до наших дней, вновь доступны в виде печатных книг.he bei sheng guo shu zhu yao hai chong ji qi fang zhi fa.
815 RUR
shan dong zhong yao .... su lian zhu yao shu zhong ming lu
Эта книга — репринт оригинального издания (издательство "shan dong ren ming chu ban she 山东人民出版社", 1959 год), созданный на основе электронной копии высокого разрешения, которую очистили и обработали вручную, сохранив структуру и орфографию оригинального издания. Редкие, забытые и малоизвестные книги, изданные с петровских времен до наших дней, вновь доступны в виде печатных книг.shan dong zhong yao 山东中药
894 RUR
li xing xue zhong guo ge zhu yao han mei di ceng de biao zhun zhi wu hua shi su lian zhu yao shu zhong ming lu
Эта книга — репринт оригинального издания (издательство "ke xue chu ban she", 1956 год), созданный на основе электронной копии высокого разрешения, которую очистили и обработали вручную, сохранив структуру и орфографию оригинального издания. Редкие, забытые и малоизвестные книги, изданные с петровских времен до наших дней, вновь доступны в виде печатных книг.zhong guo ge zhu yao han mei di ceng de biao zhun zhi wu hua shi.
683 RUR
hu nan shui dao zhu yao bing chong hai yan jiu di yi ji zhi bao lun wen su lian zhu yao shu zhong ming lu
Эта книга — репринт оригинального издания (издательство "hu nan ke xue ji shu chu ban she", 1959 год), созданный на основе электронной копии высокого разрешения, которую очистили и обработали вручную, сохранив структуру и орфографию оригинального издания. Редкие, забытые и малоизвестные книги, изданные с петровских времен до наших дней, вновь доступны в виде печатных книг.hu nan shui dao zhu yao bing chong hai yan jiu di yi ji zhi bao lun wen.
909 RUR
nan jing ming jian yao cao ...... su lian zhu yao shu zhong ming lu
Эта книга — репринт оригинального издания (издательство "ke xue ji shu chu ban she 科学技术出版社", 1956 год), созданный на основе электронной копии высокого разрешения, которую очистили и обработали вручную, сохранив структуру и орфографию оригинального издания. Редкие, забытые и малоизвестные книги, изданные с петровских времен до наших дней, вновь доступны в виде печатных книг.nan jing ming jian yao cao 南京民间药草
760 RUR
hu guang ci shi yong zhong yi yao li xue ....... su lian zhu yao shu zhong ming lu
Эта книга — репринт оригинального издания (издательство "jjin zhang shu ju 锦章书局", 1956 год), созданный на основе электронной копии высокого разрешения, которую очистили и обработали вручную, сохранив структуру и орфографию оригинального издания. Редкие, забытые и малоизвестные книги, изданные с петровских времен до наших дней, вновь доступны в виде печатных книг.shi yong zhong yi yao li xue 实用中医药理学
837 RUR